CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ

25/11/2019

Chính sách hoàn phí
  • Đơn hàng được Logistics Pharma (LP) nhận từ kho chủ hàng chuyển đến khách hàng cuối:

+ Đơn hàng này khách hàng từ chối nhận do các lỗi: thiếu hàng, hóa đơn, sai thông tin…

( các lỗi thuộc về bên chủ hàng) đơn hàng phải quay về kho công ty thì khi đơn hàng quay kho công ty chủ hàng sẽ được MIỄN PHÍ dịch vụ. Nhưng lượt đi vẫn tính phí như bình thường.

+ Đơn này này hàng hư bể,… ( lỗi thuộc về bên LP) thì đơn hàng được miễn phí dịch vụ lượt đi và lượt về.

Bên LP cam kết thời gian giao nhận hàng hóa sẽ được đảm bảo như sau:
  • Tuyến Nội Thành TPHCM: 6h00 làm việc.
  • Tuyến trung tâm tính từ khi nhận hàng hóa là 36 tiếng.
  • Tuyến ngoài trung tâm tính từ khi nhận hàng hóa là 72 tiếng.

Nếu ngoài thời gian trên, đơn hàng chưa giao thành công, xác định nguyên nhân do lỗi dịch vụ vận chuyển, bên LP sẽ xử lí đơn hàng như sau:

  • Trong 04 tiếng làm việc tiếp theo sẽ thực hiện giao đơn hàng thành công.
  • Phí đơn hàng đó sẽ được hoàn lại 100%.
  • Trong 01 tháng nếu bị lỗi từ 4 đơn hàng trở lên, sẽ bồi thường 100% phí đơn hàng bị lỗi.